Baca dan teliti Terma & Syarat yang termaktub dibawah SKIM INSAN sebelum semak pendaftaran.

 

Sila masukkan No. Kad Pengenalan untuk semakan dan pendaftaran (cth: 90xxxx-xx-xxxx)

Perlindungan insurans/takaful am berkumpulan kepada 6 juta Rakyat Selangor berumur bemula dari 30 hari sehingga 80 tahun dengan premium insurans/takaful ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Selangor. Inisiatif Kerajaan Negeri untuk meringankan beban rakyat yang dihimpit pelbagai masalah, melindungi rakyat dengan semangat negeri penyayang. 

Satu Lagi Inisiatif Kerajaan Negeri Selangor