Perlindungan insurans/takaful am berkumpulan kepada Rakyat Selangor berumur bemula dari 30 hari sehingga 80 tahun dengan premium insurans/takaful ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Selangor. Inisiatif Kerajaan Negeri untuk meringankan beban rakyat yang dihimpit pelbagai masalah, melindungi rakyat dengan semangat negeri penyayang

Satu Lagi Inisiatif Kerajaan Negeri Selangor

Baca dan teliti Terma & Syarat yang termaktub dibawah SKIM INSAN sebelum membuat pendaftaran.


  Seperti Yang Tertera Di Atas Kad Pengenalan


  Mengikut Alamat Di Kad Pengenalan

  Sila muat naik salinan bahagian depan kad pengenalan

  Sila muat naik salinan bahagian belakang kad pengenalan


  Pendaftaran sebagai ahli keluarga hanya untuk ibu bapa, pasangan dan anak bawah 18 tahun


  Sijil perlindungan akan dihantar ke alamat emel yang didaftarkan.Sila masukkan alamat emel yang aktif.  Sijil perlindungan akan dihantar ke alamat emel yang didaftarkan.Sila masukkan alamat emel yang aktif.

  Anda boleh memaklumkan kepada kami jika ingin dikecualikan dari menerima perlindungan dibawah skim INSAN Selangor atas sebab-sebab tertentu. 

  Semakan pendaftaran boleh dibuat dengan memasukkan No. Kad Pengenalan (cth: 901230-10-1234) di bawah: