Perlindungan insurans/takaful am berkumpulan kepada Rakyat Selangor berumur bemula dari 30 hari sehingga 80 tahun dengan premium insurans/takaful ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Selangor. Inisiatif Kerajaan Negeri untuk meringankan beban rakyat yang dihimpit pelbagai masalah, melindungi rakyat dengan semangat negeri penyayang

Satu Lagi Inisiatif Kerajaan Negeri Selangor

Baca dan teliti Terma & Syarat yang termaktub dibawah SKIM INSAN sebelum membuat pendaftaran.

    Anda boleh memaklumkan kepada kami jika ingin dikecualikan dari menerima perlindungan dibawah skim INSAN Selangor atas sebab-sebab tertentu.