Perlindungan insurans/takaful am berkumpulan kepada Rakyat Selangor berumur bemula dari 30 hari sehingga 80 tahun dengan premium insurans/takaful ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Selangor. Inisiatif Kerajaan Negeri untuk meringankan beban rakyat yang dihimpit pelbagai masalah, melindungi rakyat dengan semangat negeri penyayang. 

Jenis pampasan:

RM11,000 bagi kematian akibat kemalangan
RM20,000
bagi kematian akibat kemalangan di luar negara
RM10,000
bagi hilang upaya kekal akibat kemalangan
RM50/hari
tuntutan kemasukan wad (maksimum 30 hari)

Satu Lagi Inisiatif Kerajaan Negeri Selangor

Pendaftaran baharu bermula pada

4 OGOS 2023

Pemegang sijil INSAN sedia ada akan ditukarkan ke perlindungan takaful secara automatik setelah tamat tempoh perlindungan dibawah pelan konvensional

ADAKAH ANDA LAYAK UNTUK MENDAFTAR?

BAGAIMANA UNTUK MENDAFTAR?

 

Agensi Pelaksana

 

Agensi Pengendali

 

Penanggung Jamin