BAGAIMANA MELAKUKAN TUNTUTAN?

Individu yang dilindungi dibawah program INSAN Selangor atau pewaris yang sah boleh melakukan tuntutan dengan menghubungi pihak Rakan Insurans Rasmi yang dibutirkan seperti dibawah:

Talian Khidmat Pelanggan: 1 800 88 6333 (8.45am – 5.45pm, Isnin – Khamis. 8.45am – 4.45am, Jumaat)

E-mel: [email protected]
www.amassurance.com.my

DOKUMENTASI YANG PERLU DISEDIAKAN OLEH PENUNTUT INSURANS

Kemalangan MautHilang Keupayaan Kekal
a) Borang tuntutan yang telah dilengkapkan
1) Borang Tuntutan Kemalangan Diri
2) Borang Persetujuan Data Peribadi
3) Borang GIRO
4) Borang Akuan Berkanun (Untuk yang bukan beragama Islam sahaja sebagai perakuan perhubungan)
Ibubapa
Pasangan (suami/isteri)
Adik beradik kandung
Anak kandung

b) Sijil Kematian
c) Laporan Bedah Siasat (lengkap dengan bahagian toksikologi)
d) Sijil Pengebumian
e) Laporan Polis
f) Laporan Polis Pihak Ke-3 (jika kemalangan melibatkan pihak ke-3)
g) Lesen Memandu (jika terlibat kemalangan kenderaan bermotor)
h) Sijil Faraid (untuk yang beragama Islam)
i) Bukti Perhubungan Penama untuk yang beragama Islam (cth: Sijil Lahir, Sijil Nikah)
j) Salinan Kad Pengenalan

a) Borang tuntutan yang telah dilengkapkan
1) Borang Tuntutan Kemalangan Diri
2) Borang Persetujuan Data Peribadi
3) Borang GIRO

b) Laporan Perubatan dan Ulasan Mengenai Peratusan Ktidakupayaan
c) Laporan Polis
e) Laporan Polis Pihak Ke-3 (jika kemalangan melibatkan pihak ke-3)
f) Lesen Memandu (jika terlibat kemalangan kenderaan bermotor)
g) Salinan Kad Pengenalan
h) Gambar asal orang yang diinsuranskan atau penuntut (penuh dan tertumpu
pada kecederaan dan hilang upaya)

Talian Khidmat Pelanggan:  

03-2723 9696 (8:30am – 5:30pm, Isnin – Khamis) (8:30am – 4:30pm, Jumaat)

Sabtu, Ahad & Cuti Umum Tutup

E-mel:   [email protected] | [email protected]
www.takaful-ikhlas.com.my/support/our-branches