Jumlah perlindungan insurans am setiap individu adalam RM10,000 untuk

death-01

Kematian disebabkan oleh kemalangan

Hilang keupayaan kekal